Avtalsvillkor

Vita månens hunddagis och hundpensionat har följande avtalsvillkor :

Veterinär

Vita månens hunddagis och hundpensionat har rätt att vid akuta olycksfall och sjukdomsfall ta hunden till veterinären där hundägaren står för alla veterinärs kostnader.

Skador och sjukdomar

Vita månens hunddagis och hundpensionat ansvarar inte för sjukdomar, skador eller olycksfall som hunden ådrar sig under vistelsen hos oss.

Vita månens hunddagis och hundpensionat är inte ersättningsskyldiga för hundar som ådrar sig någon form av sjukdom, skador, olycksfall, kvalster eller ohyra.

Betalning

Alla avgifter betalas efter hundens vistelse via en faktura till er mail. Går att betala med bankgiro eller swish. Betalning sker innan 10 dagar. Har du ej någon mail? Då skickas fakturan på posten och 30:- debiteras för porto. Glömmer du att betala din faktura läggs en påminnelseavgift på 45:-

Avstängd

Visar en hund tecken på aggressivitet eller gör någon form av utfall mot oss människor, blir den hunden avstängd hos oss för alltid av säkerhetsskäl.

Sociala medier

Jag har rätt att använda din hund på mina sociala medier, som Facebook, instagram, hemsida m.m.

Övrigt

Om jag anser att din hund har för långa klor som riskerar att riva en annan hund vid tex. lek, har jag rätt att klippa klorna på din hund. En avgift på 100:- läggs på fakturan. Klipp alltid klorna innan ni lämnar er hund hos oss, Tack.