Avtalsvillkor

Hunddagis & hundpensionat


Vita månens hunddagis och hundpensionat har följande avtalsvillkor :


Veterinär

Vita månens hunddagis och hundpensionat har rätt att vid akuta olycksfall och sjukdomsfall, ta hunden till veterinären där hundägaren står för alla veterinärs kostnader.

Skador och sjukdomar

Vita månens hunddagis och hundpensionat ansvarar inte för sjukdomar, skador eller olycksfall som hunden ådrar sig under vistelsen hos oss.

Vita månens hunddagis och hundpensionat är inte ersättningsskyldiga för hundar som ådrar sig någon form av sjukdom, skador, olycksfall, kvalster eller ohyra.

Betalning

Betalning sker via faktura. Fakturan skickas på mail. Förfallodag sker 10 dagar efter utskick.

Påminnelseavgift ligger på 120:- Efter andra påminnelsen skickas ärendet vidare till inkasso för vidare utvärdering. 

Har ni ingen mail? Då tillkommer en avgift på 100:- för porto

Avstängd

Visar en hund tecken på aggressivitet eller gör någon form av utfall mot oss människor, blir den hunden avstängd hos oss av säkerhetsskäl.

Sociala medier

Vita månens hunddagis och hundpensionat har rätt att använda din hund på sociala medier, som facebook, instagram, hemsida m.m.

Övrigt

Om vi på Vita månens hunddagis och hundpensionat anser att din hund har för långa klor som riskerar att riva en annan hund vid tex. lek, har vi rätt att klippa klorna på din hund. En avgift på 250:- läggs på fakturan.

Tvist

Eventuella tvister kopplat till avtalet skall lösas genom förenklat skiljedomsförfarande under Svensk Lagstiftning.